Kapsam 4 Emisyonları

Kaan Vatansever // 16.04.2024

‘Önlenen Emisyonlar ya da Kaçınılan Emisyonlar’ olarak da bilinen Kapsam 4 emisyonları, sektörde yeni bir kavram olarak yerini almaktadır. Kurumsal sürdürülebilirliğin gelişen ortamında, Sera Gazı Protokolü (GHG Protokolü) tarafından tanımlanan geleneksel sera gazı emisyon kategorilerinin yanı sıra ‘önlenen emisyonlar’ veya Kapsam 4 emisyonları kavramı da önem kazanıyor. Peki nedir bu kapsamlar?

 • Kapsam 1: Bunlar, şirket araçları ve üretim tesislerinden kaynaklanan emisyonlar gibi şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan kaynaklanan doğrudan emisyonlardır.
 • Kapsam 2: Bu emisyonlar dolaylı kaynaklardan, özellikle de şirket tarafından kullanılan satın alınan elektrik, buhar, ısıtma ve soğutma üretiminden kaynaklanmaktadır.
 • Kapsam 3: Bu kategori, şirketin değer zincirinin tamamında, hem yukarı yönde (örneğin, satın alınan malzemelerin üretiminden) hem de aşağı yönde (örneğin, satılan ürünlerin kullanımından) meydana gelen diğer tüm dolaylı emisyonları içerir.
 • Kapsam 4: Bu emisyonlar bir ürünün yaşam döngüsü veya değer zinciri dışında, ancak o ürünün/hizmetin kullanılmasının doğrudan bir sonucu olarak sera gazı emisyonlarında meydana gelen azalmalar olarak tanımlanmaktadır.

Kaynak: https://www.isometrix.com/blog/scope-4-emissions/

Kapsam 1, 2 ve 3, şirketin operasyonları tarafından doğrudan ve dolaylı olarak üretilen emisyonlara odaklanırken Kapsam 4, ürün veya hizmetlerinin olumlu çevresel etkisini vurgulamaktadır. Kapsam 4 emisyonlarının hesaplanması tek seferlik bir iş değildir. Sürekli izleme ve güncelleme gereklidir.

Neden ‘Azaltmak’ Yerine ‘Kaçınmak’ Gerekiyor?

Giderek daha fazla yüzleşmek zorunda kaldığımız acı bir gerçek şu ki, mevcut iyimser Net Sıfır hedeflerimize rağmen, karbon bütçemizi yakma oranımız, hâlâ bunun üzerinde bir yolda olduğumuz anlamına geliyor. 2 santigrat derecelik ısınma senaryosu ve 1,5 derecenin altında kalma şansı çok az.

Zaman lüksünü kaybettik ve ne yazık ki her yerde karşımıza çıkan “ağaç dikme” girişimlerinden karmaşık karbon yakalama teknolojileri üretme yarışına kadar mevcut “azaltma” zihniyetimizi sürdüremiyoruz. Artık ‘azaltma’ yerine ‘kaçınmaya’ öncelik vermeli ve emisyonları en baştan önlediğimizden emin olmalıyız. Bu ek karbon raporlama katmanı, kuruluşları hem karbon tasarrufu sağlayan ürünler ve metodolojiler kullanmaya hem de bunlarda yenilik yapmaya teşvik edecek. Doğrudan ve dolaylı emisyonların azaltılmasıyla birlikte kullanıldığında kuruluşlar bunların etkilerini gerçekten anlayabilir, kapsamlı senaryo analizinden geçebilir ve sürdürülebilir büyümelerini etkili bir şekilde stratejilendirebilir.

Neden Rapor Etmeliyiz?

Açık gerçek şu ki, şu anda yürürlükte olan en iyimser net sıfır hedeflerine ulaşılsa bile, 2030 yılı için gerekli olan 2 derecelik ısınma senaryosunun (ve 1,5 derecelik senaryonun çok daha üzerinde) üzerinde olacağız. Bu nedenle, bu tür hedeflere ulaşma yolunda ilerlemeyi artırmak için çok büyük miktarda yeniliğe ihtiyaç vardır.

Mevcut raporlama yaklaşımı, bir kuruluşun emisyonları azaltma konusundaki ilerlemesine odaklanmaktadır. Bununla birlikte, yeni ürün veya süreçlerin geliştirilmesinin bir şirketin emisyonlarını geçici olarak artırdığı ancak uzun vadede bu tür ürünlerin kullanımıyla ilişkili emisyonları azaltacağı durumlar da olabilir.

Örneğin çamaşır makinesi üreten bir firmanın, kullanım aşamasında ürünlerinin verimliliğini veya sürdürülebilirliğini artırmak için araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırmaya karar verdiğini varsayalım. Bu yeniliğin, potansiyel olarak yeni bir üretim tesisi veya fabrika geliştirme ihtiyacı nedeniyle geliştirildiği süre boyunca şirketin emisyonlarını artırması muhtemel olsa da, artan ürün verimliliği nedeniyle kullanım aşamasında büyük miktarda emisyondan kaçınılması muhtemeldir.

Örnek Uygulamalar

 • Bir şirket enerji tasarruflu bir cihaz üretiyorsa, tüketicilerin daha az verimli bir model yerine bu cihazı kullanarak tasarruf ettiği emisyonlar Kapsam 4 emisyonları olarak değerlendirilmektedir.
 • Düşük sıcaklıktaki deterjanlar, yakıt tasarrufu sağlayan lastikler veya telekonferans ekipmanı ve hizmetleri verilebilir. Bu ürünler, verimlilikleri veya işlevsellikleri ile genel sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur. Ya da telekonferans hizmetleri seyahat ihtiyacını azaltarak, aksi takdirde meydana gelebilecek emisyonların önlenmesini sağlar.
 • Şirket, enerjiyi daha verimli kullanan bir paketleme makinesi yaratmak için yenilik yaparsa, birim paketleme başına ortalama CO2 emisyonu azalır. Ancak şirketin toplam Kapsam 3 emisyonları (satılan ürünlerin kullanımını içeren kategori 11) daha yüksek satışlar nedeniyle artabilir. Bu senaryoda, paketleme makinesinin kullanımı başına azaltılan emisyonlar (artırılmış verimlilik nedeniyle) Kapsam 4 emisyonları kapsamına girmektedir.

Kapsam 4 Emisyonlarını Ölçmenin Temel Zorlukları Nelerdir?

 • Ölçüm Zorlukları:

Önlenen emisyonların ölçülmesi, ek pazar araştırması gerektirebilecek birçok varsayım ve karmaşık hesaplamalar gerektirir. Örneğin şirketlerin, kaç tüketicinin orijinal ürünü kullandığını ve tüketicilerin bu ürünü yeni bir ürünle değiştirme olasılığının olup olmadığını belirlemesi gerekecektir. Zayıf veriler, ürünler veya diğer yatırımlarla ilgili karar vermede kullanılırsa daha da büyük sorunlara yol açabilir.

 • Belirsizlik:

Örneğin ikinci el giysi satıcıları, bu giysileri satmanın yeni bir giysi satın almaktan kaçındığını varsayabilir. Ancak tüketiciler, yenilerini satın almaktan daha ucuz olduğu için genel olarak daha fazla ikinci el kıyafet tüketebilirler. İkinci el kıyafetler genel yaşam döngüsünde daha fazla kullanılsa da yeni kıyafetler kadar uzun süre dayanamayabilirler.

 • Yüksek Ön Maliyetler:

Daha verimli ürünler oluşturmak ve test etmek, araştırma ve geliştirme, test etme ve diğer ön maliyetler için çok fazla kaynak gerektirir.

 • Standardizasyon Eksikliği:

Şu anda önlenen emisyonların hesaplanmasına yönelik evrensel olarak kabul edilmiş bir standart bulunmamaktadır.

 • Yeşil Yıkama Potansiyeli:

Yukarıdaki zorlukların tümü, yanlış verilere ve bir şirketin etkisinin olduğundan fazla tahmin edilmesine neden olabilir. Pek çok şirketin niyeti olumlu olsa da şirketlerin hatalı veya eksik veriler sonucunda asılsız iddialarda bulunma olasılıkları oldukça yüksektir. Bu, şirkete kötü bir şekilde yansır ve yatırımcıların, müşterilerin, çalışanların ve diğer paydaşların güvenini zedeleyebilir.

Sonuç olarak, paniğe kapılıp hemen yarın Kapsam 4 emisyonları hakkında raporlamaya başlamaya gerek yok. Ancak endüstri standartlarının hızlı temposu ve en iyi uygulamalar göz önüne alındığında, Kapsam 4 emisyonlarını raporlama yapınıza nasıl ve ne zaman entegre edebileceğinizi düşünmeye başlamanız kesinlikle önemlidir. Kapsam 4’ün önlediği emisyonlarla ilgili tüm gerçekleri göz önünde bulundurarak artık kontrolünüz altındaki emisyonları doğru bir şekilde raporlamak için gerekli adımları atabilirsiniz. İş ortamı küresel baskılarımıza göre sürekli gelişiyor ve bizler de buna uyum sağlamak zorundayız!

Kaynaklar

 • https://www.rio.ai/blog/scope-4-emissions
 • https://plana.earth/glossary/scope-4-emissions
 • https://www.persefoni.com/blog/scope-4-emissions
 • https://www.preoptima.com/the-carbon-source/scope-4-avoided-emissions
 • https://net0.com/blog/scope-4