Awesome Image

Sertifikasyon Danışmanlığı

Tekstil sektörü, dünya genelinde büyük etkiye sahip bir endüstri olarak öne çıkmaktadır. Hem çevresel hem de sosyal sorumlulukları ele alarak daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik adımlar atma noktasında, tekstil ürünleri ve üreticileri için sertifikasyonlar önemli bir rol oynar. Tekstil standartları sertifikasyonları, ürünlerin üretiminden başlayarak tedarik zinciri boyunca organik liflerin kullanılması, kimyasal madde kullanımının sınırlanması, atık yönetimi ve işçi haklarının korunması gibi bir dizi kriteri karşılamayı gerektirir.

Sürdürülebilirlik, tekstil sektöründe giderek daha fazla önem kazanırken, bu sertifikasyonlar işletmeler için sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu işaret etmektedir. İşletmenizin sertifikasyon süreçlerinden geçmesini planlıyorsanız, profesyonel bir danışmanın rehberliği gerekli altyapının kurulması ve denetimlerinizde başarı sağlamanız için önemli bir adım olabilir.

Spesifik Hizmetler

GOTS

GOTS, organik liflerin yetiştirilmesinden, ürünlerin üretimine, paketlenmesine ve etiketlenmesine kadar bir dizi kapsamlı standartları içeren bir sertifikasyon sistemidir. Bu standartlar, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de işçi haklarına saygı konularında yüksek standartları içerir.

GRS

Global Geri Dönüşüm Standardı (GRS), geri dönüştürülmüş içerikle üretilen ürünlere yönelik gereklilikleri belirleyen ve tekstil ve diğer ürünlerin üretiminde çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamaların kullanımını teşvik eden uluslararası bir sertifikadır. GRS, sürdürülebilir ve sorumlu elyaf ve malzemelerin kullanımını artırmak için çalışan, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan Textile Exchange tarafından yönetilmektedir.

OCS-RCS

OCS ve RCS, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde organik ve geri dönüştürülmüş içerikle ilgili iki farklı sertifikadır. OCS (Organik İçerik Standardı) tekstil, giyim ve diğer ürünlerde organik içeriği; RCS (Geri Dönüştürülmüş İddia Standardı) ise geri dönüştürülmüş içeriği doğrular. Her iki sertifika standardı hammaddeden son ürüne kadar tedarik zincirinde şeffaflığı ve izlenebilirliği sağlar.

Hizmetlerin Temel Faydaları

Sertifikasyon danışmanlık hizmetleri, kuruluşların hedeflerine ulaşmalarına ve operasyonlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için sertifikasyon sürecine uzmanlık, verimlilik ve stratejik rehberlik sağlar.

  • Karmaşık sertifikasyon süreçlerinde uzman rehberlik desteği
  • Şirket kaynaklarının optimum kullanımı
  • Gecikme ve ek maliyetlerin engellenmesi
  • Regülasyon sorunlarının önüne geçilmesi
  • İyi uygulamaların şirket süreçlerine entegrasyonu
Awesome Video Gallery

GOTS ve OCS sertifikaları arasında ne fark vardır?

Her iki sertifikasyonda ürünlerdeki organik içerikle ilgili olsa da GOTS, ek olarak daha geniş bir yelpazedeki çevresel ve sosyal kriterleri kapsayan daha kapsamlı bir standarttır. OCS ise GOTS'un içerdiği kapsamlı ek gereksinimler olmadan öncelikle bir ürünün organik içeriğini doğrular. GOTS ve OCS sertifikasyonu arasındaki seçim işletmenin hedeflerine ve önceliklerine bağlıdır.

GRS ve RCS sertifikaları arasında ne fark vardır?

ATLAS, sertifikasyon süreçlerinde müşterilerine nasıl destek olabilir?

Sunulan desteğin içeriği müşterinin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Nihai amaç, kuruluşların sertifikasyonları verimli ve etkili bir şekilde elde etmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olmak, seçilen standardın gerekliliklerini karşılamalarını ve ilgili faydalardan yararlanmalarını sağlamaktır.

Danışmanlık Talebi