Awesome Image

Avrupa Birliği Fon Programları Danışmanlığı

Avrupa Birliği fon programları kapsamında en önemli 2 fon program Horizon Europe ve Eureka’dır.

Horizon Europe, Avrupa'nın en büyük ve en prestijli araştırma ve yenilik programlarından biridir. Bu programın sunduğu fırsatları değerlendirmek ve başarılı projeler yürütmek, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir süreçtir. İşte bu noktada, Horizon Europe Danışmanlık Hizmetleri devreye girer. Horizon Europe, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturduğu bir fon programıdır. Bu program, akademik kurumlar, işletmeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli paydaşlara büyük fırsatlar sunar.

Bir diğer fon program ise; EUREKA, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmayı teşvik eden ve işletmelere inovasyon projeleri geliştirmeleri için destek sağlayan bir programdır. Bu program, EUREKA Küme Programları adı altında özel sektör, kamu sektörü ve akademik kuruluşlar arasındaki iş birliğini destekler. Avrupa Birliği Fon programları kapsamında bu iş birliği fırsatlarından tam olarak yararlanabilmek için doğru rehberliğe ihtiyaç vardır.

Spesifik Hizmetler

Strateji Çalışmaları

İşletmenin mevcut durum değerlendirmesi sonrasında hedeflerine ve kaynaklarına uygun bir Ar-Ge projesi ihtiyacı tanımlanır. Bu kapsamda ihtiyaca yönelik uygun fon programları firma ile değerlendirilir. Proje ve partner bulma süreçleri firma ile belirlenen ekiple beraber yürütülür.

Proje Başvuru Süreci

Firmanın onayladığı proje kapsamında, proje başvuru süreci yürütülür. Partnerlerle olan ilişkilerin yürütülmesi, iş paketlerin yazılması gibi sürecin doğru ve eksiksiz tamamlanması için rehberlik edilir.

Proje Kabul Sonrası Süreçler

Proje kabul olduktan sonra, ilgili otoriteye periyodik olarak yapılan raporlamaların hazırlanması ve sunulması konusunda destek verir.

Hizmetlerin Temel Faydaları

  • Uluslararası alanda aktif rol almak ve rekabet gücünü geliştirmek
  • Yeni pazarlara giriş sağlamak ve yatırım alanları oluşturmak
  • Bilim ve teknoloji yoluyla uluslararası arenada güç kazanmak
  • Farklı Pazar dinamiklerini tecrübe etmek ve iş birliği geliştirmek
  • Know-how transferi için uygun iş birliklerini geliştirmek
Awesome Video Gallery

Neden Avrupa Birliği fon programlarından yararlanmak için danışmana ihtiyaç var?

Fon programları kapsamında, her bir fonun farklı dinamikleri ve isterleri bulunmaktadır. Kapsamlı olarak bu isterlere uygun proje sürecini başlatmak ve tamamlamak bu alana özel deneyim ihtiyacı doğurmaktadır.
Ayrıca ortaklık ile ilerletilen projeler olması sebebi ile doğru ortakların projeye dahil edilmesi, ve bu süreci fikri haklar konusunda uzmanlar ile yürütülmesi gerekmektedir.

Horizon Europe proje yazım aşamasında neler vardır?

AB fon programlarına başvuru nereden yapılmaktadır?

Horizon Europe için ECAS sistemi üzerinden başvurular yapılmaktadır. EUREKA için ise her kümenin kendi başvuru kanalı bulunmaktadır.

Danışmanlık Talebi