Awesome Image

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Yönetim sistemleri, organizasyonlara işlemlerini en verimli şekilde planlama, kontrol etme ve geliştirme olanağı sağlamak amacıyla yapılandırılmış çerçeveler ve süreçler sunar. Bunlar, kalite yönetiminden çevresel sürdürülebilirliğe, risk değerlendirmesinden veri güvenliğine kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Kaynakları ve süreçleri yönetme konusunda sistemli bir yaklaşım sunar, müşteri memnuniyetini artırır, maliyetleri azaltır ve pazarda rekabet avantajı sağlarlar. İşletmelerin operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini destekler.

Müşterilerimize uygulanması sürecinde danışmanlık desteği sağladığımız yönetim sistemleri şunlardır: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 27001, ISO 10002, ISO 20000, ISO 22301, ISO 37001, ISO 14064 ve ISO 22716. Danışmanlarımız işletmelerle iş birliği yaparak süreçlerini iyileştirmelerine, verimliliği artırmaya ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Spesifik Hizmetler

Planlama

Mevcut süreç ve prosedürlerin ilk değerlendirmesini yaptıktan sonra, iyileştirilmesi gereken alanları ve yönetim sisteminin kapsamını belirlemeye başlıyoruz. Başarılı bir uygulama için hayati önem taşıyan kaynakların tahsisinin yanı sıra, uygulama sürecine yön verecek politika, prosedür ve yönergeleri içeren gerekli dokümantasyonun oluşturulmasına da bu doğrultuda başlanır.

Uygulama

Bu aşamada iş akışlarının, prosedürlerin ve uygulamaların uyarlanması dahil gerekli süreç değişiklikleri; veri toplama ve izleme ile çalışan eğitimleri gerçekleştirilir. İç denetimler tamamlandıktan sonra, üst yönetim ile uygulamaların etkinliği gözden geçirilir.

İyileştirme

Kuruluşlar, iyileştirme alanlarını belirlemek için yönetim sisteminin performansını sürekli olarak izler, veri toplar ve sonuçları analiz eder. Yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için tüm paydaşlardan gelen geri bildirimler dikkate alınır. Bu sürekli iyileştirme döngüsü, yönetim sisteminin uygun, uyarlanabilir ve değerli kalmasını sağlar.

Hizmetlerin Temel Faydaları

Yönetim sistemleri danışmanlığı hizmetleri, yönetim sistemlerini ve süreçlerini uygulamak veya iyileştirmek isteyen kuruluşlara çeşitli faydalar sunar.

  • Organizasyonel Mükemmelliği Artırma
  • Kuruluşun kendine özgü zorluklarını ve hedeflerini iyileştirecek özel çözümler
  • Yüksek müşteri memnuniyetini tesis edecek kalite süreçlerinin teşvik edilmesi
  • Hukuki risklerin ve cezai yaptırımların engellenmesi
  • Genel performansın ve rekabet gücünün iyileştirilmesi
Awesome Video Gallery

Bir yönetim sisteminin kurulumu ne kadar sürer?

Yönetim sistemlerinin kurulumu, sistemin karmaşıklığı, kuruluşun büyüklüğü ve niteliği, kuruluşun mevcut süreçleri ve uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Yine de ideal olarak, 3-4 aylık bir süreçte kurulumun tamamlanması beklenir.

Belgelendirmeden sonra akreditasyon yapmak zorunlu mudur?

ATLAS, müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı yanı sıra belgelendirme hizmetleri sunar mı?

ATLAS, bir Belgelendirme kuruluşu değildir. Dolayısıyla, müşterilerine sadece belirlenen yönetim sisteminin kurulumu aşamasında hizmet verir. Ancak, belgelendirme hizmeti veren işortaklarımızdan belgelendirme süreçlerinizle ilgili destek alabilirsiniz. Detaylı bilgi için İşbirlikleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Danışmanlık Talebi