Awesome Image

Ar-Ge Merkezi Danışmanlık Hizmetleri

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanun, Türkiye'deki işletmelere büyük fırsatlar sunuyor. Bu kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri yürüten işletmeler, çeşitli teşviklerden faydalanma şansı elde ediyorlar. Ancak, bu teşviklerden tam olarak yararlanabilmek için işletmelerin Ar-Ge Merkezi stratejisi, organizasyonu ve yönetimini yetkin bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekir.

Ar-Ge Merkezi Danışmanlık Hizmetlerimiz kapsamında işletmelere Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini yürütme süreçlerinde profesyonel rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Yetkin danışmanlarımızın uzman desteği ile firmalarımızın 5746 Sayılı Kanun'un sunduğu teşviklerden yararlanma süreçlerinde sistematik bir yaklaşım oluşturmalarına ve Ar-ge süreçlerini yürütmelerine destek oluyoruz.

Spesifik Hizmetler

Strateji Çalışmaları

İşletmenin mevcut durum değerlendirmesi sonrasında hedeflerine ve kaynaklarına uygun bir Ar-Ge stratejisi geliştirir. Gerekli iş gücü ve mali kaynakların bulunmasına yönelik yol haritası ve iş planı oluşturulur.

Planlama

Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek için gerekli tesis ve ekipmanların oluşturulması, çalışanları motive etmek için ödül sistemlerinin kurulması planlanır. Üniversitelerle işbirlikleri ve buluş ve tasarımların korunmasına yönelik hukuki süreçler konusunda rehberlik edilir.

Uygulama Raporlaması

Ar-Ge merkezi olduktan sonra; Ar-Ge süreçlerinin yıllık faaliyet raporları kanunlara uygun bir şekilde hazırlar. İşletmelerin 5746 Sayılı Kanun kapsamında başvuruları için gerekli evraklar hazırlanır ve başvuruların takibi konusunda destek verilir.

Hizmetlerin Temel Faydaları

AR-GE merkezi kurmanın işletmelere sağladığı çeşitli faydalar bulunur:

  • Arge ve tasarım indirimlerinden faydalanmak
  • Gelir vergisi ve stopajı teşviği
  • Sigorta primi işveren payı desteği
  • İnovasyon ve ürün geliştirme süreçlerinde yetkinlik
  • Rekabet avantajı
Awesome Video Gallery

Neden Ar-Ge Merkezi Danışmanlarına İhtiyaç Var?

Ar-Ge Merkezi Danışmanları, işletmelerin sürekli değişen mevzuata uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerine yardımcı olur ve Ar-Ge süreçlerini daha verimli hale getirir. Bu sayede işletmeler, kanunun sunduğu teşviklerden en iyi şekilde faydalanabilir; Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerindeki potansiyeli en üst düzeye çıkarabilirler.

Ar-Ge Merkezi başvurularında aranan temel şartlar nelerdir?

Ürge ve Arge arasındaki farklar nelerdir?

ÜRGE, mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve yenilenmesi ile ilgilenirken, ARGE, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bilimsel araştırma ve inovasyon süreçlerini içerir. ARGE, genellikle daha uzun vadeli ve stratejik bir odaklanışa sahipken, ÜRGE daha operasyonel ve kısa vadeli hedeflere yöneliktir. İşletmeler, her ikisini de kullanarak hem mevcut işlerini geliştirebilirler hem de gelecekteki büyüme ve rekabet avantajlarını sürdürebilirler.

Danışmanlık Talebi