Awesome Image

Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu

Almanya tarafından kabul edilen Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası, kuruluşları küresel tedarik zincirlerinde insan haklarına saygı göstermekten yasal olarak sorumlu tutuyor. Avrupa Parlamentosu'nun yakın zamanda kurumsal sürdürülebilirlik durum tespitine ilişkin bir direktif önerisini kabul ettiği göz önüne alındığında, birleştirici bir tedarik zinciri özen yükümlülüğü sürecinin çok yakında olması muhtemeldir.

Kuruluşlar, faaliyetin Almanya'da gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın, tüm tedarik zincirlerindeki ihlalleri izlemeli ve bunlara karşı harekete geçmelidir. Kanun ağırlıklı olarak insan hakları yükümlülüklerine odaklansa da, çevresel riskleri ve bu risklerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yükümlülükler de belirlemiştir. Firmalarımıza, kapsamının ilerleyen günlerde genişlemesi beklenen Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası’na uyum sağlamaları için gerekli hazırlıkları yapmalarına destek oluyoruz.

Spesifik Hizmetler

Tedarik Zinciri Haritalaması

Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu, özet olarak bir şirketin tüm tedarik zinciri boyunca gerçekleşen her şeyden sorumlu olduğunu belirtiyor.Tedarik zinciri haritalaması, tedarik zincirindeki her kademedeki şirket ve kuruluşların tam bir tedarik resminin oluşturulma sürecidir. Haritalama, risk değerlendirmesini desteklemek ve sürdürülebilir kaynak bulma stratejisi içinde tedarikçileri ve eylemleri belirlemek için yararlı bir araçtır.

Risk Değerlendirmesi

Şirketler, özen yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, tedarikçileri ve iş ortaklarıyla biraraya gelerek potansiyel insan hakları ve çevresel riskleri tespit etmek amacıyla düzenli risk değerlendirmeleri yapmalıdır. Şirketler, tedarikçilerle daha fazla etkileşim gerektiren, belirlenen riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli önlemleri uygulamaya almalıdır.

Tedarikçi Katılımı

Son aşamamız, işletme içinde kilit rolü olan personel ve tedarikçileri sürece dahil etmek için uygulamalar içeren yol haritası raporunu sunmaktır. Sürdürülebilir bir tedarik zinciri modelinin üst yönetim tarafından desteklenmesi kritik öneme sahiptir. Açık hedeflerin iletilmesi, davranış kurallarının oluşturulması, çalışanların farkındalığının artırılması ve sorumlu uygulamaların teşvik edilmesi süreçlerin işleyişini destekler.

Hizmetlerin Temel Faydaları

Şirketler için, tedarik zincirleri genelinde tam bir tedarik zinciri özen yükümlülüğü sadece bir iş zorunluluğu değil, aynı zamanda pek çok fayda sağlayan bir mekanizmadır.

  • İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
  • Ekonomik ve sürdürülebilirlik perspektifleriyle optimizasyon stratejilerini entegre etmek
  • Tedarik zincirinde şeffaflık ve izlenebilirlik
  • Yasal ve itibar kayıplarının önlenmesi
  • İş ortakları arasında güven sağlanması
Awesome Video Gallery

Tedarikçilerimizin etkilerinden dolayı neden endişelenmeliyiz?

Tedarik zinciri, müşterileri dünya çapında ürün ve hizmetlerle birleştirir. Ancak bunun hem çevresel hem de sosyal açıdan bir bedeli var. Yapılan çalışmalar tipik bir tüketici şirketinin tedarik zincirinin, toplam sera gazı emisyonlarının ciddi bir bölümünü oluşturduğunu gösteriyor. Bu da tedarik zincirinin tahmin ettiğimizden daha geniş bir etkiye sahip olduğu anlamına geliyor. Sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları yalnızca dünyamız ve canlılar için değil, aynı zamanda ticari büyümeyi de destekleyen önemli bir iş stratejisidir.

Hangi kuruluşlar Tedarik Zinciri Durum Tespiti Yasası kapsamına girer?

Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'leri) etkileyecek mi?

Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasasının kademeli bir etkiye sahip olacağını görmek önemlidir. Kapsam dışı olduğu düşünülen KOBİ'lerin önümüzdeki aylarda ve yıllarda özen yükümlülüğü mekanizmalarından etkilenmesi bekleniyor. Çünkü Kanun’a tabi firmalar tedarikçi katılımları kapsamında kendilerine dayatılan yükümlülükleri tedarikçilerine aktaracaktır.

Danışmanlık Talebi