Photo by Alesia Kaz on Unsplash

Çalışma Alanlarında Sürdürülebilirlik Farkındalığı

Ziyaretçi Yazar: Zeynep Thomas // 26.03.2024

Kurumsal itibar iş hayatı için zamansız olmasının yanında alınan aksiyonlarla da sürekli korunması gereken bir değer. Küresel iklim değişikliği hakkında öğrendiğimiz her yeni bilgi, hayat tarzımızı ve onu oluşturan seçimlerimizi daha çok sorgulamamıza neden oluyor. Aynı şekilde tüketiciler de benzer sorumluluğu ve çabayı tüketimde görece daha çok payı olan şirketlerden bekliyorlar. Şirketlerin de iş yerinde sürdürülebilirliğin önemiyle ilgili farkındalıkları, çevre ve insan faktörleri üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle her geçen gün artıyor. Karbon ayak izinin azaltılmasından atık miktarının minimize edilmesine kadar sürdürülebilirliğe dair alınan aksiyonlar, insanlar ve çevreye sağlanan faydanın yanında şirketlerin tasarrufuna ve kurumsal saygınlıklarının artmasına da katkıda bulunmaktadır. Ofis alanlarında sürdürülebilirliğin uygulanabileceği alanlar ve daha yeşil çalışma alanları için ortak kültürün oluşturulması ile ilgili detayları inceleyeceğiz.

Enerji Verimliliği:

Ofis alanlarında sürdürülebilirliğin en temel konularından biri enerji tasarrufudur. Ofiste kullanılacak aydınlatma sistemi seçilirken LED aydınlatmalar gibi enerji verimliliği yüksek ürünler tercih edilebilir. Mevcut aydınlatmaların LED opsiyonuna dönüşümü sürecinde de elektrik tüketimine yansıyacak ortalama %70 tasarruf ve LED aydınlatmaların görece daha uzun kullanım ömrü hesaba katılması gereken önemli parametrelerdir.

Isıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde akıllı teknolojilerin uygulanması da enerji tüketimini azaltacaktır. Isıtma/soğutma sistemlerinde akıllı teknolojilerin kullanımı sırasında verimliliğin düşmemesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Sisteme ait sensörlerin güneş ışığı alan yüzeyler, yüksek enerjiyle çalışan cihazlar vb. ısı kaynaklarından veya açılabilen cam, kapı ve soğuk hava çıkışı olan ünitelerin yakınına konumlandırılmamaları, oda içindeki sıcak havanın yukarı hareketi sonucu oluşacak hava akımı nedeniyle çok yüksek yada çok alçak konumlandırılmamaları ve ideal sıcaklık ayarının WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından açıklanan değerlere göre yapılması gerekmektedir.

Çalışanların, elektronik cihazların kullanılmadıklarında kapalı tutulmaları, bilgisayarların ve yazıcıların güç tasarruf özelliklerinin kullanılması gibi konularda farkındalıklarının arttırılması ve teşvik edilmeleri de enerji tasarrufuna olumlu katkı sağlayacaktır. Çalışanları sürdürülebilirlik aksiyonlarına dahil etmek, sürdürülebilirliğin işyerinde bir kültür haline gelmesini teşvik etmek açısından çok önemlidir. Personele sürdürülebilirliğin önemiyle ilgili eğitimler vermek ve eğitimleri uygulamalar üzerinden pekiştirmek, onların da yeşil harekete aktif katkılarının sağlanması ve motivasyonları açısından önemlidir. Çalışan liderliğinde yeşil ekipler veya komiteler oluşturmak, sürdürülebilirliğin uygulanmasında işbirliğini ve inovasyonu daha da kolaylaştırabilir.

Atıkların azaltılması:

Ofis atıklarının önemli bir kısmı kağıt ürünlerden oluşmaktadır. Dijital dokümantasyon ve elektronik iletişim gibi kağıtsız uygulamalar, kağıt tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Şirket içi belgeler için elektronik imza ve yalnızca yetkili çalışanlar tarafından erişilen ortak paylaşım alanları gibi elektronik depolama seçeneklerinin kullanılması şirket içi dokumantasyonda kağıt tüketiminin azaltılmasını sağlar. Şirketlerin yeşil uygulamalara giderek artan uyumu göz önüne alınarak şirket dışı yazılı iletişimde de kağıtsız uygulamaların onayı karşılıklı teyit edilebilir. E-postaların imza formatlarındaki gerekli olmadıkça yazdırılmamasını hatırlatan uyarılar da kağıt tüketimini azaltan uygulamalardır.

Ek olarak, kağıt, plastik, cam ve elektronik atıklar için geri dönüşüm uygulamaları oluşturmak, malzemelerin evsel atıklardan uzaklaştırılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlar. Ofisteki geri dönüşüm istasyonlarının yerleri ve atıkların çeşidine göre renk kodları çalışanlara bildirilmelidir.

Su Tasarrufu:

Su tasarrufu, sürdürülebilir ofis uygulamalarının bir diğer önemli alanıdır. Düşük akışlı musluklar ve tuvaletler gibi su tasarruflu armatürlerin takılması, su kullanımını en aza indirmeye yardımcı olur. Çalışanları sızıntıları bildirmeye teşvik etmek ve sızıntıların hızlıca giderilmesi de su tasarrufuna katkıda bulunacaktır. Bakım firmalarıyla yapılacak önleyici bakım anlaşmaları da hasarların zarara neden olmadan önce tespit edilmesi ve anlaşma kapsamında ek bedel ödemeden tamir edilmesi açısından faydalıdır. Düzenli bakım tesisatların ömrünün uzamasını sağlamak açısından da verimli bir uygulamadır.

Çevre Dostu Satınalma:

Çevre dostu satın alma uygulamalarını benimsemek, ofiste sürdürülebilirliği teşvik etmek için çok önemlidir. Sürdürülebilir kaynak kullanan veya eko-sertifikalara sahip satıcılardan ürün ve malzeme tedarik etmek, malzemelerin çevreye duyarlı bir şekilde üretilmesini ve bu ürünlerin alternatiflerine kıyasla daha az toksik olmasını sağlar. Çevre dostu temizlik malzemeleri ofisin hava kalitesini artıracaktır. Ek olarak, minimum ambalajlı veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ürünleri tercih etmek, ofis operasyonlarının çevresel ayak izini daha da azaltır.

Ulaşım Alternatifleri:

Çalışanların havuz aracı gibi paylaşımlı ulaşım yöntemlerinin kullanımı için teşvik edilmesi, işe gidip gelmeyle ilişkili karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir. Ofis lokasyonunun toplu ulaşım noktalarına yada bisiklet yollarına yakın seçilmesi çevre dostu ulaşım alışkanlıklarını teşvik eder. Ayrıca, uzaktan çalışma politikalarının veya esnek çalışma düzenlemelerinin uygulanması, günlük işe gidip gelme ihtiyacını tamamen azaltabilir ve böylece ulaşımın çevresel etkisini azaltabilir.

Ölçüm ve Raporlama:

Sürdürülebilirlik performans çizelgelerinin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, ilerlemenin görülmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi için çok önemlidir. Kapsamlı sürdürülebilirlik raporlama mekanizmalarının uygulanması, kuruluşların çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde paylaşabilmelerine ve sürdürülebilirliğe olan bağlılıklarının iş ortakları ve çalışanları tarafından izlenmesine olanak tanır.

Sonuç olarak, ofiste sürdürülebilirliği benimsemek sadece bir trend değil, günümüzün iş ortamında bir gerekliliktir. Kuruluşlar, enerji verimliliği teknolojilerini kullanarak, atık üretimini ve su tüketimini azaltarak, çevre dostu ürünler kullanarak, alternatif ulaşım yöntemlerine imkan sağlayarak, çalışanların sürece katılımını teşvik ederek ve tüm faktörlerin performansa etkisini izleyerek daha yeşil bir işyeri ortamını buna bağlı kültürü etkili bir şekilde geliştirebilir. Sonuç olarak, sürdürülebilirliği ofis operasyonlarına entegre etmek çevreye ve insanlara fayda sağlamanın yanında, kurumsal esnekliği, rekabet gücünü ve uygulamaları uzun vadede canlı tutmayı da sağlar.