Avrupa Birliği’nden Sürdürülebilir Tekstil Adımları

Avrupa Birliği’nden Sürdürülebilir Tekstil Adımları Nilgün Aytekin // 10.06.2024 Tekstil atıkları, günümüzde çevresel ve ekonomik açıdan ciddi bir sorun haline geldi. Küresel tekstil endüstrisi, yılda yaklaşık 100 milyon ton tekstil üretiyor. Pazar verileri bu üretimin %20’sinin geri dönüştürülebilir nitelikte olduğunu gösteriyor. Ancak, gerçekte tekstil atıklarından yine tekstil ürünlerine geri dönüştürülen ürün miktarının oldukça düşük olduğu

0 Comments

Biyotekstiller Tekstil Sektörünün Çevre Etkisine Çözüm Olabilir mi?

Biyotekstiller Tekstil Sektörünün Çevre Etkisine Çözüm Olabilir mi? Nilgün Aytekin // 03.06.2024 Tekstil endüstrisi, günümüzde çevresel etkileriyle öne çıkan önemli sektörlerden biridir. Bu sektörün üretim süreçleri, su kullanımı, kimyasal atıklar ve karbondioksit emisyonları gibi faktörlerle çevreye ciddi zararlar verebilmektedir. Bu durum, sürdürülebilirlik kavramı önem kazandıkça daha fazla göz önüne çıkmakta ve sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi ve

0 Comments

Tamir Hakkı Direktifi

Tamir Hakkı Direktifi Nilgün Aytekin // 27.05.2024 Avrupa Parlamentosu, tüketicilerin ürünleri tamir ettirme haklarını güçlendiren “Tamir Hakkı” direktifini geçtiğimiz haftalarda onayladı. Yeni yasa, tüketicilerin ürünlerinin ömrünü uzatmak amacıyla tamir seçeneklerine ulaşmalarını teşvik eden düzenlemeler içeriyor. Bu düzenlemeler kapsamında, üreticiler garanti süreleri dolduktan sonra bile tamir hizmetlerini makul maliyetlerle sunmak zorunda kalacaklar. Tamir Hakkı Direktifi, tüketiciler

0 Comments

Uzm. Psikolog Banu Sungun ile Pozitif Bir Söyleşi

Uzm. Psikolog Banu Sungun ile Pozitif Bir Söyleşi Nilgün Aytekin // 20.05.2024 Sürdürülebilirlik ve pozitif psikoloji, günümüzde giderek daha fazla önem kazanan konular haline gelmeye başladı. Bu iki alan, insanların ve çevrenin refahını artırmak, uzun vadeli olumlu etkiler yaratmak ve toplumsal değerleri korumak gibi hedeflere sahip. Pozitif psikoloji ile hem kendi iç dünyamıza hem sürdürülebilirlik

0 Comments

Global Organik Tekstil Standardı 7.0

Global Organik Tekstil Standardı 7.0 Elif Öztürk // 30.04.2024 Global Organic Textile Standard (GOTS), organik tekstil ürünlerinin sertifikalandırılması için dünya genelinde kabul gören bir standarttır. GOTS 7.0, organik ve sürdürülebilir tekstil üretimi konusundaki son güncellemedir ve önemli değişiklikler içermektedir. Bu yazıda, GOTS 7.0’nin önemli noktalarını ve sertifikalandırma sürecini ele alacağız. GOTS 7.0’nin Temel Değişiklikleri GOTS

0 Comments

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na Genel Bir Bakış

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na Genel Bir Bakış Nilgün Aytekin // 08.04.2023 İklim değişikliğinin, dünya genelinde giderek artan bir tehdit kaynağı haline geldiğinin artık hepimiz farkındayız. Sera gazı emisyonlarındaki artış, küresel ısınma, aşırı hava olayları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi çevresel sorunlarla mücadele için devletlerin etkili önlemler alması gerektliliği doğdu. Bu bağlamda, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

0 Comments

Kapsam 4 Emisyonları

Kapsam 4 Emisyonları Kaan Vatansever // 16.04.2024 ‘Önlenen Emisyonlar ya da Kaçınılan Emisyonlar’ olarak da bilinen Kapsam 4 emisyonları, sektörde yeni bir kavram olarak yerini almaktadır. Kurumsal sürdürülebilirliğin gelişen ortamında, Sera Gazı Protokolü (GHG Protokolü) tarafından tanımlanan geleneksel sera gazı emisyon kategorilerinin yanı sıra ‘önlenen emisyonlar’ veya Kapsam 4 emisyonları kavramı da önem kazanıyor. Peki

0 Comments

Projelerde Sürdürülebilirlik Kavramının Kilit Rolü ve Etkileri

Elif Öztürk // 01.04.2024 Projelerde Sürdürülebilirlik Kavramının Kilit Rolü ve Etkileri Bugünün hızla değişen dünyasında, sürdürülebilirlik sadece bir moda sözcüğü olmaktan çıkarak karar alma süreçlerinde temel bir prensip haline geldi. Bu hareketin merkezinde ise sürdürülebilirliğin proje yönetimi uygulamalarına entegre edilmesi yatıyor. Bu blog yazımızda, sürdürülebilirlik ile proje yönetimi arasındaki derin ilişkiyi keşfedecek; bu iki disiplinin

0 Comments

Çalışma Alanlarında Sürdürülebilirlik Farkındalığı

Çalışma Alanlarında Sürdürülebilirlik Farkındalığı Ziyaretçi Yazar: Zeynep Thomas // 26.03.2024 Kurumsal itibar iş hayatı için zamansız olmasının yanında alınan aksiyonlarla da sürekli korunması gereken bir değer. Küresel iklim değişikliği hakkında öğrendiğimiz her yeni bilgi, hayat tarzımızı ve onu oluşturan seçimlerimizi daha çok sorgulamamıza neden oluyor. Aynı şekilde tüketiciler de benzer sorumluluğu ve çabayı tüketimde görece

0 Comments

Avrupa Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası yürürlüğe giriyor

Avrupa Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası yürürlüğe giriyor Nilgün Aytekin, Korhan Tınaztepe // 19.03.2024 Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında (Almanya, Fransa ve İtalya öncülüğünde) bazı anlaşmazlıkların çözülmesinin ardından 15 Mart 2024’te Avrupa Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Direktifi’ni (CSDDD) onayladı. Bu direktif hem AB merkezli şirketleri hem de Avrupa’da faaliyet gösteren AB dışı kuruluşları önemli

0 Comments