Awesome Image

Karbon Ayakizi ve Enerji Yönetimi

Günümüzde işletmelerin karşılaştığı en karmaşık sorunlardan biri, iklim değişikliğinin gerçek risklerini yönetmektir. İklim krizi hükümetlerin, kuruluşların ve bireylerin azami dikkat ve katılımını gerektiren küresel bir sorundur. Artan kamu bilinci, birçok kuruluşun GHG emisyonlarını gönüllü olarak beyan etmesini sağlamıştır.

Karbon yönetimi hizmetlerimizle, müşterilerimizin karbon yönetimi girişimlerinden en fazla değeri elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Atlas, uzman ekibinin rehberliğinde ISO 14064-1 ve CDP gibi küresel standartlara göre hesaplama ve raporlama hizmetleri vermektedir. Müşterilerimize, enerji verimliliği çalışmaları ve enerji yönetimi sistem kurulumu dahil olmak üzere kapsamlı bir karbon yönetimi yaklaşımı sunuyoruz.

Spesifik Hizmetler

Karbon Ayakizi

Uzman ekibimiz, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunarak müşterilerimizin sera gazı emisyonlarını izlemelerine, hesaplamalarına ve raporlamalarına yardımcı olur. Ayrıca, çalışmayı çevresel etkiyi en aza indirecek ve çoğu zaman maliyet tasarrufu sağlamaya yardımcı olacak proje önerileriyle destekler.

Enerji verimliliği

Enerji etüdü, toplam enerji tüketiminin gerçekleştiği sistem, süreç ve ekipmanların enerji tüketiminin detaylı olarak ölçülmesi ve üretim sürecine göre değişkenliğinin belirlenmesidir. Detaylı enerji verimliliği çalışmaları sonucunda ortaya çıkan tespit ve öneriler de verimlilik artırıcı projelere (VAP) zemin hazırlamaktadır.

Enerji Yönetimi

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve altyapılarına göre ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin kurulumu, eğitimleri ve uygulanmasıyla destek oluyoruz. Enerji verimliliği iyileştirmelerine yönelik çalışmalar, müşterilerimizin enerji tasarrufu fırsatlarını belirlemelerine ve çevresel sürdürülebilirliklerini artırmalarına yardımcı olur.

Hizmetlerin Temel Faydaları

Karbon ayak izi ve enerji yönetimi danışmanlık hizmetleri, kuruluşların kaynakları koruyarak ve ekolojik ayak izlerini en aza indirerek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

  • Yeşil enerjiye katkıda bulunmak
  • Verimlilik artıran projelerin belirlenmesi
  • Maliyet etkinliğinin artırılması
  • Dekarbonizasyonun geliştirilmesi
  • Şeffaflık ile şirket güvenilirliğinin arttırılması 
Awesome Video Gallery

Ürün karbon ayak izini ölçmek için şirketleri destekliyor musunuz?

Evet, müşterilerimize ürün, süreç, proje ve kurumsal karbon ayakizini ölçme ve raporlama ihtiyaçları konusunda danışmanlık desteği veriyoruz.

Enerji verimliliği çalışmaları yapmak neden önemlidir?

Yönetmeliklere göre şirketimin karbon ayak izini ölçmesine gerek yok. Yine de karbon ayakizimizi hesaplamalı mıyız?

Sıfır karbon ekonomisi geleceğimizdir. İklim krizi konusunda farkındalık her geçen gün artıyor ve bireyler geleceğimize katkı sağlayan markaları satın almayı veya bu konuya hassasiyet gösteren şirketlerle çalışmayı tercih ediyor. Firmaların piyasadaki varlıklarını koruyabilmeleri için kendilerini zorlayan herhangi bir düzenleme olmasına gerek duymadan düşük veya sıfır karbona geçiş süreçlerini başlatmaları gerekmektedir.

Danışmanlık Talebi