Awesome Image

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Dünyanın karşı karşıya olduğu sürdürülebilirlik sorunlarının karmaşıklığı hem sosyal hem de çevresel iyileştirmeleri kapsayan bütünsel bir yaklaşım ve sistem entegrasyonunu gerektirir. Değişim bir günde gerçekleşmez. Değişim yolu, inişli ve çıkışlı süreçleri beraberinde getirir. İyi planlanmış ve gerçekçi bir yol haritası ve çalışanların farkındalıkla katılımı şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarında emin adımlar atmalarına yardımcı olur.

Yaklaşımımız, şirket yönetimi tarafından belirlenen hem hızlı kazanımlarla hem de uzun vadeli değer yaratması beklenen sürdürülebilirlik eylemlerinin şirket içinde özümsenerek uygulanmasını destekler. Hizmetlerimiz, müşterilerimizin kurumsal sürdürülebilirlik girişimlerinden en fazla değeri elde etmelerine yardımcı olur.

Spesifik Hizmetler

Atlas Değerlendirme Aracı

Müşteriye özel çözümler sunan bir yol haritasının hazırlanması için geliştirdiğimiz değerlendirme aracı, şirketlerin kendilerine özgü değerleri ile küresel sürdürülebilirlik hedeflerini harmanlayarak projelerin kabul görmesi için ortak bir zemin oluşturur. Atlas Değerlendirme aracı, şirketlerin nerede durduklarını ve nereye gideceklerini belirlemelerine yardımcı olur.

Sürdürülebilirlik Kültürü

Kurum kültürü, bir şirketin çalışanlarının ve yönetiminin nasıl etkileşime girdiğini ve tüm faaliyetlerini nasıl ele aldıklarını belirleyen inanç ve davranışlar bütünü olarak tanımlanır. Sürdürülebilirlik projelerini gerçekleştirirken eğitimler aracılığıyla kültürel sürdürülebilirliği tesis etmek, yaptığımız her şeyin bir etkisi olduğu bilincini oluşturmak ve yaygınlaştırmak adına önemlidir.

Değişim Yönetimi

Sürdürülebilirlik kültürünü şirketlerde tesis etmek ve sürdürülebilirliği kuruluşun temel unsurlarından biri haline getirmek özenle izlenen bir değişim yönetimi yaklaşımı gerektirir. Sürdürülebilirlik değişimi esnasında, verimli bir geçiş sağlamak için tüm ESG boyutları ele alınmalıdır.

Hizmetlerin Temel Faydaları

Kurumsal Sürdürülebilirlik uygulamalarının, büyüklüğü veya sektörü ne olursa olsun her işletme için geçerli olan birçok avantajı vardır.

  • Risk minimizasyonu
  • Ticari itibarın arttırılması
  • Yetenekli işgücünü çekmek ve çalışan bağlılığını arttırmak
  • Daha iyi finansal performans
  • Pazarda rekabet avantajı
Awesome Video Gallery

ATLAS, kurumsal sürdürülebilirlik uygulamaları konusunda müşterilerini nasıl destekler?

Şirketlerin en temel zorluğu, nereden başlayacaklarını bulmakta güçlük çekmeleridir. Atlas, kendi danışmanlarının sürdürülebilirliğin tüm başlıklarını kapsayarak oluşturduğu değerlendirme aracıyla müşterilerin sürdürülebilirlik önceliklerini bulmalarına ve kurumsal stratejisinin temellerini belirlemelerine yardımcı olur.

Kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarına sahip olmak ne kadar önemlidir?

Sürdürülebilirlik kültürünü nasıl oluştururuz?

Kültür, kuruma özgü davranış, tutum, inanç ve alışkanlıkların tümünü kapsayan bir kimlik niteliğindedir. Sürdürülebilirliği kurum kültürüne dahil etmek, başarılı bir değişim süreci için çok önemlidir. Tüm paydaşların ikna olmaları ve değişim sürecine dahil olmaları sürdürülebilirlik dönüşümünün hızla yayılmasını sağlar. Bu bağlamda, çalışanların konuyla ilgili eğitimler alması ve farklı projelerde çalışmaları destekleyicidir.

Danışmanlık Talebi