Awesome Image

Sosyal Uygunluk

Sosyal uygunluk ilkeleri, şirketlerin etik koşullar altında faaliyet göstermelerine yardımcı olur. Sağlık, güvenlik ve çalışanların sosyal uygunluk hakları ile ilgili tüm konuları kapsayarak, şirketlere işçilerin işçi hakları konularını ele almaları ve toplulukların yaşam koşullarını iyileştirmeleri için kılavuzlar sağlar. Küreselleşme ve genişleyen tedarik zincirleri, markalar ve şirketler arasında sosyal uygunluk uygulamalarının önemini artırmaktadır.

Şirketlerin sosyal ve etik performansını değerlendiren çeşitli girişimler, metodolojiler ve denetim çerçeveleri mevcuttur. Yıllık denetimler sayesinde şirketlere sürekli iyileşme ve öğrenme fırsatları sunarlar. Sosyal uygunluk çalışmaları, marka itibarını ve kurumsal güvenilirliği destekleyen ve riskleri minimize eden önemli sürdürülebilirlik faaliyetlerinin başında gelir.

Spesifik Hizmetler

SA8000

SAI (Social Accountability International) tarafından geliştirilen SA 8000, işyerlerinde sosyal olarak kabul edilebilir uygulamaları belirleyen bir sertifikasyon standardıdır. SA 8000, ISO standartlarına göre modellenmiş bir yönetim sistemi standardı olarak hizmet vermektedir. Homepage - SAI (sa-intl.org)

Amfori BSCI

Tedarikçinin üye olarak dahil edilmesi ve BSCI gerekliliklerine göre denetlenmesi ve sosyal uygunluk performansı üzerinden derecelendirilmesi gereken bir denetim platformudur. https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

SMETA Sedex

SEDEX, şirketlerin kendi inisiyatifleriyle dahil olabilecekleri ve sosyal uygunluklarını SMETA denetimleri ile değerlendirebilecekleri bir üyelik platformudur. Denetimlerden sonra derecelendirme yapılmaz ancak denetim raporu değerlendirme işlevi görür. (https://www.sedex.com)

Hizmetlerin Temel Faydaları

Sosyal uygunluk çalışmaları, kuruluşunuzun ve tedarik zincirinizin sosyal sorumluluk sosyal sürdürülebilirlik süreçlerini takip etmenin iyi bir yoludur.

  • Sosyal uygunluk düzeyinin değerlendirilmesi ve şeffaflığın sağlanması
  • Etik ve adil çalışma koşullarının sağlanması
  • İşçi iletişiminin geliştirilmesi
  • Kurumsal itibarı güçlendirmek
  • Toplumu desteklemek
Awesome Video Gallery

ATLAS, sosyal uygunluk uygulamaları konusunda müşterilerine nasıl destek olabilir?

İşletmenizi sosyal uygunluk denetimleriniz öncesinde hedef sertifika veya sosyal uygunluk platformunun gerekliliklere göre hazırlıyor, sosyal uygunluk kriterlerinin şirket kültürüne uygulanmasını eğitimlerle destekliyoruz.

Sosyal uyumun ana başlıkları nelerdir?

SA8000, Amfori BSCI ve SEDEX SMETA arasındaki temel farklar nelerdir?

SA8000 bir sertifikadır. Tesisin yönetim sistemi gereklilikleri sağlıyorsa bunu alma hakkı vardır. Amfori BSCI ve SMETA ise sertifikasız denetimlerdir. Bunun yerine tesis, mevcut durumun anlık görüntülerini ve tesis için düzeltici eylemleri içeren bir denetim raporu alır.

Danışmanlık Talebi