Awesome Image

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Toplumdaki değişiklikler ve son yıllarda etkilerini daha da fazla hissettiğimiz iklim krizi firmaların sunduğu raporların içerik ve amaçlarının değişimi ihtiyacını doğurmuştur. Sürdürülebilirlik raporlaması, firmaların ekonomik, sosyal ve çevresel konulardaki aktivitelerini tüm paydaşlarını bilgilendirmelerine vesile olan sürdürülebilir kalkınmaya yönelik güvenilir bilgi paylaşımı sağlayan bir raporlama çeşididir.

Farklı raporlama yaklaşımları olmakla beraber GRI (Global Reporting Initiative) sürdürülebilirlik standartları çerçevesinde hazırlanan raporların yayımlanması son yıllarda zorunluluğu olmayan firmalar tarafından da tercih edilmektedir. GRI standartları ile firmaların sürdürülebilirlik performanslarının karşılaştırılabilirliğinin arttırılması hedeflenir.

Spesifik Hizmetler

Materiality Assessment

Sürdürülebilirlik performansını etkileyen değişkenler tespit edilir ve paydaş anketi ile önceliklendirme konuları belirlenir.

Verilerin Toparlanması

Veri toplama, GRI Raporlama İlkelerine göre değerlendirilmelidir. Raporlayan kuruluş herhangi bir raporlama formatını seçebilir.

İçeriklerin Oluşturulması

Sürdürülebilirlik raporu içeriğinin hedef gruplara ve bu grupların en çok ilgilendikleri bilgilere göre geliştirilmesi önemlidir.

Hizmetlerin Temel Faydaları

Kurumsal firmaların sürdürülebilirlik raporlamasına yönelik çabaları firmaların kurumsal gelişim ve dönüşümüne büyük katkı sağlamaktadır.

  • Gelecekteki iş fırsatlarının belirlenmesi
  • Kurumsal sürdürülebilirliğin değerinin artması
  • Paydaş ilişkilerinin güçlenmesi
  • Pazarda istikrar sağlanması
  • Ortak bir dil ve ortak amaçlar oluşması
Awesome Video Gallery

Sürdürülebilirlik Raporlaması hangi şirketler için uygundur?

Boyutu ne olursa olsun her şirket sürdürülebilirlik çalışmasını uygulayabilir ve sürdürülebilirlik raporu hazırlayabilir.

Bir Sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması ne kadar zaman alır?

Sürdürülebilirlik raporlaması için yaygın olarak hangi ilke ve çerçeveler tercih edilmektedir?

GRI (Küresel Raporlama Girişimi) en yaygın kullanılan rehberdir. İşletmelere rehberlik eden diğer raporlama uygulamaları, UNPRI (Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri), OECD MNE Kılavuzları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standardı'dır.

Danışmanlık Talebi