Awesome Image

Yaşam Döngü Analizi

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), ürün veya hizmetlerin tüm yaşam döngüleri boyunca potansiyel çevresel etkilerinin sistematik analizi olarak tanımlanır. Bir Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) sırasında, bir ürün veya hizmetin üretim, dağıtım, kullanım ve kullanım ömrü sonu gibi aşamaları boyunca olası çevresel etkileri ISO 14040/44 standartlarına göre değerlendirilir.

Sürdürülebilirlik bilincinin artmasıyla yaygınlaşan Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) çalışmaları, şirketlere sürdürülebilirlik yolculuğuna bütüncül bir bakış açısı getirerek hem ürünlerini hem de faaliyetlerini daha az etki yaratacak şekilde tasarlama fırsatı sunar. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) uzmanlarımız, metodolojinin tasarımı ve etki analizi konusunda müşterilerimize destek vermektedir.

Spesifik Hizmetler

Amaç ve Kapsam Belirlenmesi

Bu aşama, ürünün veya hizmetin tanımlandığı, karşılaştırma için işlevsel bir temel seçilen ve gerekli ayrıntı düzeyinin tanımlandığı bir değerlendirme aşamasıdır. Ardından amaç, uygulama ve hedef kitle dahil olmak üzere kapsamı anlatan bir hedef belirlenir. Son olarak, bu hedefin eleştirel bir incelemesinin gerekli olup olmadığı belirlenir.

Envanter Analizi

Envanter analizi ile, ürün veya hizmetin yaşam döngüsü kapsamında enerji, su, hammadde ve işlenmiş malzemeler gibi tüm girdiler ve havaya, toprağa ve suya karışan emisyon ve kirlilik gibi tüm çıktılar belirlenir.

YDA Etki Değerlendirmesi ve Yorumlama

Bu aşamada, kaynak kullanımı ve bunların potansiyel etkisinden kaynaklanan emisyonlar, yeterli sayıda etki kategorisi altında sınıflandırılmakta ve ölçülmektedir. LCA çalışmaları, ürün veya hizmetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmanın yollarını sistematik olarak değerlendirme fırsatı sunar.

Hizmetlerin Temel Faydaları

YDA metodolojisi, ürün ve süreçlerin tasarım ve iyileştirme aşamaları boyunca kapsamlı bir rehberlik sağlayarak, onların sürdürülebilirlik hedefleri ve düzenleyici gerekliliklerle uyumlu kararlar almalarına yardımcı olur.

  • Ürünlerin/hizmetlerin yaşam döngülerinin her aşamasında çevresel etkilerinin belirlenmesi
  • Tasarım aşamasında karar verme mekanizmasına fayda sağlamak
  • Riskleri ve potansiyel yükümlülüklerinin yönetimi
  • Tedarik süreçlerini ve rekabet avantajını optimize etmek
  • Tüketici davranışlarını daha sürdürülebilir ürünlere kaydırma konusunda müşteriler arasında farkındalığı artırmak
Awesome Video Gallery

Yaşam Döngüsü Analizi neden önemlidir?

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) çalışmaları etkilerinizi bütünsel bir metodoloji ile belirlediği için operasyonlarınız esnasında oluşan çevresel etkilerinizin az olduğunu düşündüğünüz noktalarda gerçek etkileri görünür kılar. Yaşam döngüsü değerlendirmesi, verilen herhangi bir mal veya hizmetin gerçek etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) için hangi yazılım araçları kullanılıyor?

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) nedir?

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), ürünlerin yaşam döngüsü çevresel etkileri hakkında şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgileri güvenilir bir şekilde ileten, bağımsız olarak doğrulanmış ve kayıtlı bir belgedir. Yaşam döngüsü çevresel etkisinin gönüllü bir beyanı olarak, bir ürün için bir EPD'ye sahip olmak, beyan edilen ürünün alternatiflerinden çevresel olarak üstün olduğu anlamına gelmez.

Danışmanlık Talebi